II. etapa
 • o projekte
 • umiestnenie
 • dopravné sprístupnenie
 • pešie prístupy
 • privátny prístupový chodník
 • schodiská severný pohľad
 • schodiská južný pohľad
 • garáže
 • parkovacie miesta
 • typy bytov – „bytodomy“
 • typy bytov – „mezonety“
 • typy bytov – 3 a 4.np

o projekte

II. Etapa projektu Rezidenčný komplex Olbrachtova je kontinuálnym pokračovaním objektu I.Etapy. Funkčne sa jedná čisto o bytovú časť s veľkosťami bytov od 2izb. do 4izb. Z hľadiska architektonického i prevádzkového ostáva koncepcia objektu zachovaná s čiastočnými zmenami vyplývajúcimi z odlišnej štruktúry bytov.
Ambíciou projektu je poskytnúť najkvalitnejšiu možnú formu mestského bývania s atribútmi približujúcimi sa bývaniu v rodinnom dome. Tomuto zámeru s podporením tichého a pokojného charakteru lokality, napomáha aj jej vnútorné dopravné sprístupnenie slepou komunikáciou s charakterom obytnej zóny.
Základom architektonickej koncepcie je maximálna väzba na exteriér, vysoká miera privátnosti a súkromia exteriérových častí obytných priestorov, mezonetový charakter dispozičného riešenia, nadštandardné slnečné pomery dispozícií. Štandardné spoločné priestory, chodby a schodiská sú vo väčšej časti projektu nahradené priamymi vstupmi z exteriéru čo bývaniu dodáva opäť charakter príbuzný rodinnému domu. Samozrejmosťou sú i individuálne garáže či parkovacie stánia. Špecifickým znakom projektu je vytvorenie uzavretej privátnej pešej komunikácie, ktorá umožňuje priame exteriérové vstupy do 3-izbových „bytodomov“ Táto komunikácia sa nachádza medzi nižšou (južnou) a vyššou (severnou) časťou komplexu. Ústia do nej i zadné východy z garáži pričlenených k bytodomom. V miestach vstupov do bytov je táto pešia komunikácia prekrytá.
Byty nachádzajúce sa na (2.) 3. a 4. NP sú sprístupnené medziblokovými schodiskami nachádzajúcimi sa na oboch stranách Terasovej časti komplexu. Byty nachádzajúce sa na 4.NP majú čiastočne mezonetový charakter a vstupuje sa do nich na 3.NP, kde sa nachádzajú vstupné a skladovacie priestory. Každý z bytov disponuje vlastnou terasou resp. záhradou.