II. etapa
byty / obchodné priestory garáže stav
ozn. popis podlažie plocha (m2) terasa záhrada (m2) cena ozn. plocha (m2) cena
D1 bytodom 3i 1+2.NP 96.93 49.9 - G13 21.61 - predaný
E1 bytodom 3i 1+2.NP 96.93 49.1 - G18 21.61 - predaný
F1 bytodom 3i 1+2.NP 97.02 49.02 - G19 21.61 - predaný
G1 bytodom 3i 1+2.NP 96.93 48.26 - G24 21.61 - predaný
H1 bytodom 3i 1+2.NP 93.90 67.21 - G26 36.82 - predaný
D2 byt 4i 1+2.NP 101.38 48.38 - G14 19.73 - predaný
E2 byt 4i 1+2.NP 101.38 47.74 - G17 19.73 - predaný
F2 byt 4i 1+2.NP 101.38 47.74 - G20 19.73 - predaný
G2 byt 4i 1+2.NP 91.81 47.74 - G23 19.79 - predaný
H2 byt 3i 2.NP 82.88 44.57 - G25 20.91 - predaný
D3 byt 1i 3.NP 38.98 26.9 - - - - predaný
D4 byt 3i 3+4.NP 84.21 30.39+11.43 - G15 17.68 - predaný
E3 byt 3i 3.NP 77.00 30.7 - G16 17.68 - predaný
F3 byt 3i 3.NP 81.41 33.74 - - - - predaný
F4 byt 4i 3+4.NP 108.84 24.06+30.39+11.43 - G21 17.68 - predaný
G3 byt 3i 3+4.NP 87.96 26.71 - G22 17.68 - predaný
H3 byt 2i 3.NP 51.67 29.86 - - - - predaný