II. etapa

financovanie

Platba za byt je realizovaná v jednotlivých krokoch podľa stupňa realizácie diela
Splátkový kalendár
  • Rezervačná záloha 2000,- €
  • 30 % do 14 dní po podpise zmluvy o dielo a začatí výstavby
  • 30 % po ukončení hrubej stavby
  • 30 % po osadení okien a po realizácii vnútorných rozvodov
  • 10% po právoplatnej kolaudácii objektu
Kúpa bytu može byť financovaná platbami v hotovosti, formou Hypotekárneho úveru i so zriadením záložného práva na budovanej nehnuteľnosti.