II. etapa

lokalita

Územie bývalého Záhradníctva na Olbrachtovej ulici je lokalitou zosobňujúcou to najlepšie v rámci bývania v Trenčíne. Absolútna pešia dostupnosť komplexnej občianskej vybavenosti i centra mesta radovo v stovkách metrov. Bezproblémová dopravná či MHD obslužnosť. I napriek všetkým svojím výhodám je lokalita úplne pokojná, tichá a kľudná, Olbrachtova ulica i napriek svojej atraktívnej polohe je ulicou vedľajšou s malým dopravným zaťažením. Okolitá zástavba je v prevažnej miere tvorená rodinnými domami s kulisou záhradnej zelene. V podstate je toto ojedinelé územie posledným i jediným s takouto výnimočnou kombináciou dostupnosti a pokojnosti.