I. etapa
 • o projekte
 • umiestnenie
 • dopravné sprístupnenie
 • členenie stavby
 • komerčné priestory
 • administratívne priestory
 • pešie prístupy (vstupy)
 • privátny prístupový chodník
 • schodiská severný pohľad
 • schodiská južný pohľad
 • polyfunkčný objekt
 • terasová časť – bytodomy
 • terasová časť - mezonety
 • terasová časť – byty 3.np
 • terasová časť – byty 4.np
 • garáže

o projekte

Ojedinelosť a výnimočnosť lokality sa v svojej podstate stala mierkou pre celý koncept projektu. Ambíciou projektu je poskytnúť najkvalitnejšiu možnú formu mestského bývania s atribútmi približujúcimi sa bývaniu v rodinnom dome. Tomuto zámeru s podporením tichého a pokojného charakteru lokality, napomáha aj jej vnútorné dopravné sprístupnenie slepou komunikáciou s charakterom obytnej zóny. Celková koncepcia Rezidenčného komplexu reaguje i na možnosť polyfunkčného využitia a zároveň táto časť komplexu vytvára istú formu odclonenia od samotnej Olbrachtovej ulice.
Celkovo sa Rezidenčný komplex skladá v prvej etape z 3 samostatných objektov (častí). A to ADMINISTRATÍVNY OBJEKT, POLYFUNKČNÝ OBJEKT a TERASOVÝ BYTOVÝ DOM 1. Druhá výhľadová etapa komplexu pozostáva z Terasového bytového domu 2, ktorý je temer identický ako Terasový bytový dom 1.
Základom koncepcie terasovej časti je maximálna väzba na exteriér, vysoká miera privátnosti a súkromia exteriérových častí obytných priestorov, mezonetový charakter dispozičného riešenia pri väčších bytoch i nadštandardné slnečné pomery dispozícií. Štandardné spoločné priestory, chodby a schodiská sú vo väčšej časti projektu nahradené priamymi vstupmi z exteriéru čo bývaniu dodáva opäť charakter príbuzný rodinnému domu. Samozrejmosťou sú i individuálne garáže či parkovacie stánia. Špecifickým znakom projektu je vytvorenie uzavretej privátnej pešej komunikácie, ktorá umožňuje priame exteriérové vstupy do 4-5 izbových bytov (ABC-1,2) v Terasovej časti komplexu. Táto komunikácia sa nachádza medzi nižšou (južnou) a vyššou (severnou) časťou komplexu. Ústia do nej i zadné východy z garáži pričlenených pre tieto typy bytov. V miestach vstupov do bytov je táto pešia komunikácia prekrytá.
Byty nachádzajúce sa na (2) 3 a 4. NP sú sprístupnené medziblokovými schodiskami nachádzajúcimi sa na oboch stranách Terasovej časti komplexu. Do týchto bytov sa potom vchádza priamo zo schodiska, alebo z vnútornej chodby na 3.NP. Byty nachádzajúce sa na 4.NP majú čiastočne mezonetový charakter a vstupuje sa do nich na 3.NP, kde sa nachádzajú vstupné a skladovacie priestory. Každý z bytov disponuje vlastnou terasou resp. záhradou.