aktuálne foto

viac

aktuálne

 • Skolaudované
  Stavba II. etapy je skolaudovaná a odovzdaná do užívania prvým majiteľom

 • II.etapa_11.týždeň 2015
  Prebieha realizácia stropu nad 3.nadzemným podlažím

 • II.etapa_53.týždeň
  Stavba II.etapy Rezidenčného komplexu je pri konci. Dokončujú sa spevnené plochy v okolí stavby a chystáme sa na kolaudáciu.
 • II. etapa_20. týždeň 2015 - Na stavbe sú osadené všetky okná. Vnútorné aj vonkajšie inštalácie sú dokončené.
  Začínajú sa realizovať vnútorné omietky a vonkajšie zateplenie

 • II.etapa_14. týždeň 2015
  Hrubá stavba je takmer dokončená.
 • II.etapa_50. týždeň 2014
  Stavba pokračuje podľa pôvodného plánu. Dokončujeme strop nad 1. nadzemným podlažím

 • II. etapa_39. týždeň 2014 - Výstavba II. etapy bola zahájená. Prebiehajú výkopové práce
 • 33. týždeň 2014 - Prípravy pre výstavbu II. etapy práve finišujú. Zahájenie čoskoro.
  Radi vás privítame v našich nových kancelárskych priestoroch na Olbrachtovej ulici.
 • Prebieha kolaudačné konanie I. etapy. Prvý majitelia sa nasťahujú už čoskoro. V ponuke sú posledné voľné byty.
  Začiatok výstavby II. etapy sa pripravuje. Vyberte si svoj nový domov!
   
 • 50. týždeň 2013
  Práce na komplexe pomaly finišujú. Posledné voľné byty v I. etape na predaj. Príďte sa pozrieť a vyberte si ten Váš. 
 • 9. týždeň 2013

  Práce na Rezidenčnom komplexe pokračujú v plnom prúde. Realizujú sa zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 2. nadzemného podlažia.  
 •  45. týždeň 2012
  Stavebné práce na rezidenčnej štvrti Olbrachtova sú v plnom prúde. Aktuálne sa realizujú stropné konštrukcie nad 1. nadzemným podlažím
 •  Olbrachtova je miesto s históriou. O Lifkových záhradách, aké boli kedysi. (Uverejnené v Trenčianskom Echu 11/5/2012)
 • Výstavba Rezidenčného komplexu a Radových rodinných domov bola zahájená. Generálnym dodávateľom stavby je firma STACON s.r.o.  
 • Napísali o nás v časopise ASB: Rezidenčný komplex Olbrachtova je pre skutočných obyvateľov 
 •  V rámci finálneho štádia projektovej dokumentácie boli na objekte Rezidenčného komplexu vykonané zmeny, vedúce k zvýšeniu štandardu objektu. Okrem iného je šúčasťou jedného z prístupových schodísk osobný výťah. 
 •  Prebieha príprava staveniska pred zahájením realizácie pozemných objektov. 
 •  Na území prebiehajú hrubé zemné práce a prípravne geodetické a vytyčovacie práce pre inžinierske siete
 • Na všetky stavby v rámci Rezidenčnej štvrte Olbrachtova boli vydané právoplatné stavebné povolenia. 
 • Na projekty rezidenčného bývania na Olbrachtovej ul. v Trenčíne bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby (Územné rozhodnutie) A prebieha schvaľovací proces vydania stavebného povolenia.
 • Na území určenom na výstavbu prebiehajú prieskumné a predprípravné práce.