referencie

V roku 2007 sme odovzdali do užívania Polyfunkčný bytový dom na Považskej ulici v Trenčíne. Jednalo sa o objekt s prevahou bývania (17 bytov a 12 garáží) a polyfunkčným parterom s komerčnými prevádzkami (3 komerčné priestory). Architektonické riešenie objektu i jeho začlenenie do okolitej zástavby bolo ocenené 2. miestom v súťaži stavba roka 2007 v Trenčíne. V roku 2010 bol skolaudovaný druhý z realizovaných projektov a to bytový dom Panoráma na Saratovskej ul. v Trenčíne. Tento bytový dom si svojou polohou a moderným stvárnením i celkovým riešením získal pozornosť klientov i odbornej verejnosti. Články o tomto bytovom dome boli publikované napr. v časopisoch ARCH, ASB, Slovensko a Reality či na internetovom portáli časopisu Trend. Bytový dom pozostával z 29 bytov rozdelených do dvoch samostatných vchodov. V suteréne objektu sa nachádza 20 garáží.