o nás

Spoločnosť Corint s.r.o. vznikla v roku 2006 so zámerom rozvoja aktivít najmä v oblasti bytovej výstavby. Táto činnosť je našou hlavnou a jedinou aktivitou. Filozofiou fungovania spoločnosti je schopnosť prinášať komplexné riešenie celého procesu výstavby s maximálnou mierou individuálneho klientského prístupu. Základnou ideou v rámci samotného stavebného diela je návrh a realizácia kvalitného bývania v pravom slova zmysle. Spoločnosť Corint s.r.o. realizuje a je hlavným garantom i koordinátorom celého procesu prípravy a realizácie diela, od výberu lokality, cez návrh, projekčnú a inžiniersku činnosť výber dodávateľa a jeho subdodávateľov vrátane autorského a stavebného dozoru až po kolaudáciu a následné záručné garancie. Nadobudnuté skúsenosti i priamy kontakt s klientom nám zároveň dávajú neoceniteľnú spätnú väzbu, ktorá umožňuje tieto informácie zohľadňovať pri každom ďalšom projekte a tým neustále prinášať i nové a lepšie riešenia.